- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Κατασχέθηκαν 98 εκατ. λαθραία τσιγάρα

Οι τελω­νεια­κοί ελεγ­κτές της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ), στον Πει­ραιά κατά­φε­ραν ένα ακό­μη γερό χτύ­πη­μα στο λαθρε­μπό­ριο τσιγάρων.

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το ειδι­κό μηχά­νη­μα X‑RAY, τον σκύ­λο ανι­χνευ­τή Kal, και το λογι­σμι­κό για την ανά­λυ­ση κιν­δύ­νου και τη στό­χευ­ση ύπο­πτων φορ­τί­ων, εντό­πι­σαν εννέα κοντέι­νερ, τα οποία περιεί­χαν 98 εκα­τομ­μύ­ρια τσι­γά­ρα. Οι ανα­λο­γού­ντες φόροι και δασμοί είναι ύψους 21 εκατ. ευρώ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων