- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Άνδρες του Συνδέσμου Βατραχανθρώπων έπιασαν τον Σταυρό

Με ιδιαί­τε­ρη λαμπρό­τη­τα τελέ­στη­κε και φέτος στο πρώ­το μεγά­λο λιμά­νι της χώρας τον Πει­ραιά, η τελε­τή του Αγια­σμού των υδά­των χορο­στα­τού­ντος του Μητρο­πο­λί­του Πει­ραιώς και Φαλή­ρου κ. Σερα­φείμ και παρου­σία της πολι­τι­κής και στρα­τιω­τι­κής ηγεσίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων