- Διαφήμιση -

Κερατσίνι: Επεισόδια και συλλήψεις μετά τον αγώνα Κέρατσίνι — Προοδευτική

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ. τη Δευ­τέ­ρα (05.12.2022), πριν τη σέντρα του ματς, 15 δίκυ­κλα φιλά­θλων της Προ­ο­δευ­τι­κής πήγαι­ναν συνο­δεία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων προς το γήπε­δο. Ξαφ­νι­κά, ομά­δα 30 χού­λι­γκαν με καλυμ­μέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά, τούς επι­τέ­θη­καν με ρόπα­λα, πέτρες και φωτο­βο­λί­δες στη συμ­βο­λή των οδών Πέτρου Ράλ­λη και Νικη­τα­ρά στη Νίκαια…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων