- Διαφήμιση -

Η Ιστορία του Πειραιά

Υπό έκδοση το βιβλίο του Νίκου Μπελαβίλα

Ο συγ­γρα­φέ­ας με πολύ αγά­πη σκύ­βει πάνω από παλιές φωτο­γρα­φί­ες και έντυ­πο ιστο­ρι­κό υλι­κό και συστη­μα­τι­κά ανα­βιώ­νει τον Πει­ραιά του τελευ­ταί­ου αιώ­να συστή­νο­ντας τον εκ νέου στους Πειραιώτες.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Πει­ραιάς σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων