Θανατηφόρο τροχαίο στα Καμίνια με μηχανή

Ακόμα ένας νεκρός από τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά

Το μοι­ραίο συνέ­βη στα Καμί­νια το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας 16 Σεπτεμ­βρί­ου 

Δυστυ­χώς ένας ακό­μα νέος άνθρω­πος έχα­σε τη ζωή του σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι σε τρο­χαίο δυσττ­χη­μα που σημειώ­θη­κε επί της Λεω­φό­ρου Αγί­ου Ελευ­θε­ρί­ου στα Καμί­νια, κοντά στο πάρ­κο.

Συμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ο νεα­ρός οδη­γός της μηχα­νής, στην προ­σπά­θειά του να απο­φύ­γει ηλι­κιω­μέ­νο που διέ­σχι­ζε το δρό­μο, έχα­σε τον έλεγ­χο της μηχα­νής με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στεί θανά­σι­μα.

Σχε­τι­κή έρευ­να για τα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος διε­νερ­γεί η Τρο­χαία Πει­ραιά.

 

Πηγή piraeuspress.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων