- Διαφήμιση -

Φωτιά στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Κηφισός

Ενδεχόμενο ύπαρξης άστεγου εντός του χώρου

Μαρ­τυ­ρί­ες από την περιο­χή ανέ­φε­ραν ότι πριν ξεσπά­σει η φωτιά ενδε­χο­μέ­νως να είδαν κάποιους αγνώ­στους στην ταρά­τσα του ξενο­δο­χεί­ου, κάτι που δεν επι­βε­βαιώ­νε­ται με στοι­χεία προς το παρόν από τις αρμό­διες αρχές.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων