- Διαφήμιση -

Συλλήψεις τριών ανηλίκων για απόπειρα ληστείας στο Νέο Φάληρο

Σε τρεις συλ­λή­ψεις ανη­λί­κων, οι οποί­οι κατη­γο­ρού­νται για από­πει­ρα ληστεί­ας ενός 14χρονου, προ­χώ­ρη­σαν οι αστυ­νο­μι­κές αρχές το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης (18/5), στο Νέο Φάληρο.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι τρεις ανή­λι­κοι, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής και ηλι­κί­ας 13, 14 και 16 ετών αντί­στοι­χα, προ­σέγ­γι­σαν έναν 14χρονο, προ­κει­μέ­νου να του κλέ­ψουν το κινη­τό τηλέ­φω­νο, με τη βία. Ο 14χρονος κατά­φε­ρε να τους απω­θή­σει και απομακρύνθηκε…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων