Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από το φλεγόμενο διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο

Οι διασώστες κατεβάζουν ενοίκους από την ταράτσα

Μία ένοι­κο του δια­με­ρί­σμα­τος που φλέ­γε­ται στο Παλαιό Φάλη­ρο, στη συμ­βο­λή των οδών Μου­σών και Πρω­τέ­ως, απε­γκλώ­βι­σε πριν λίγα λεπτά η Πυρο­σβε­στι­κή σύμ­φω­να με τα πλά­να που μετέ­δω­σε η τηλε­ό­ρα­ση του ΣΚΑΪ.

Εκτός από την ένοι­κο του δια­με­ρί­σμα­τος η Πυρο­σβε­στι­κή απε­γκλώ­βι­σε από την ταρά­τσα άλλη μια γυναί­κα από διπλα­νό δια­μέ­ρι­σμα.

Η φωτιά είναι μεγά­λης έκτα­σης, στο σημείο επι­χει­ρούν 5 οχή­μα­τα με 15 πυρο­σβέ­στες και οι δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θούν.

Η αιτία της φωτιάς παρα­μέ­νει αδιευ­κρί­νι­στη.

«Μένω στον πρώ­το όρο­φο, η φωτιά είναι στον έκτο, ουρ­λιά­ζει ο κόσμος έχου­με βγει όλοι έξω» δήλω­σε μια γει­τό­νισ­σα στον ΑΝΤ1. «Φωτιά έχει πάρει και ο έβδο­μος όρο­φος. Είμα­στε όλοι στον δρό­μο. Φοβό­μα­στε όλοι. Η κοπέ­λα ούρ­λια­ζε προη­γου­μέ­νως που μένει πάνω. Έβλε­πα μια γυναί­κα που ούρ­λια­ζε στο μπαλ­κό­νι» πρό­σθε­σε.

 

 

Πηγή www.newsbeast.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων