- Διαφήμιση -

Ταύρος: Φωτιά σε αποθήκη ξυλείας

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στην πυρο­σβε­στι­κή εχθές 23/3 για μια φωτιά που ξέσπα­σε σε απο­θή­κη ξυλεί­ας στη Λεω­φό­ρο Ειρή­νης στον Ταύ­ρο της Αττικής.

Η φωτιά πήρε δια­στά­σεις λόγω των εύφλε­κτων υλι­κών, ωστό­σο, σύμ­φω­να με την Πυροσβεστική…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων