- Διαφήμιση -

Μοσχάτο: Ο πατέρας της 11χρονης μαθήτριας καταγγέλλει ότι ο καθηγητής της ζήτησε να βγάλει την μπλούζα της και να ξαπλώσει πάνω σε θρανίο.

Ο διευθυντής του σχολείου είχε καταγγελίες 3-4 μέρες πριν

«Εμείς σαν γονείς μάθα­με τι είχε γίνει στο σχο­λείο από την κόρη μας και όχι από τον διευ­θυ­ντή του σχο­λεί­ου. Όταν εγώ προ­σω­πι­κά κάλε­σα τον διευ­θυ­ντή του σχο­λεί­ου ενώ είχα­νε περά­σει τρεις ώρες από το περι­στα­τι­κό, το μόνο που αρκέ­στη­κε να μου πει αυτός ο άνθρω­πος ήταν ότι έχω από­λυ­το δίκαιο και το εξορ­γι­στι­κό επί­σης ότι θα λύσει το θέμα μέσω δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και θα κάνει ανα­φο­ρά στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση» ανέ­φε­ρε ο πατέ­ρας της 11χρονης μαθή­τριας μιλώ­ντας στο Live News.

Η 11χρονη μαθή­τρια αμέ­σως μετά το περι­στα­τι­κό ενη­μέ­ρω­σε τους γονείς της, με τον πατέ­ρα της να τονί­ζει πως ο διευ­θυ­ντής του σχο­λεί­ου δεν τους παρεί­χε την παρα­μι­κρή ενημέρωση.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων