- Διαφήμιση -

Προσοχή: Μέχρι τέλος Απριλίου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Πειραιώς-Χαμοστέρνας

Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον ανισόπεδο κόμβο Πειραιώς-Χαμοστέρνας, στην περιοχή των δήμων Αθηναίων και Μοσχάτου-Ταύρου, ανακοίνωσε η τροχαία, λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας.

Οι ρυθ­μί­σεις θα ισχύ­σουν έως τις 30 Απρι­λί­ου, καθ’ όλη τη διάρ­κεια του 24ώρου, ως εξής:

Πλή­ρης δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας στην υπό­γεια διά­βα­ση της οδού Χαμο­στέρ­νας, στο τμή­μα της από την οδό Παν­δώ­ρου έως την πάρο­δο Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Αθή­να. Κατά τη δια­κο­πή η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των θα διε­ξά­γε­ται πάνω από τον ανι­σό­πε­δο κόμ­βο Πειραιώς-Χαμοστέρνας.

Πλή­ρης δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας στην υπό­γεια διά­βα­ση της οδού Π. Τσαλ­δά­ρη, στο τμή­μα της 200μ. πριν την υπό­γεια διά­βα­ση έως και την οδό Κορυ­ζή, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Καλ­λι­θέα. Κατά τη δια­κο­πή η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των θα διε­ξά­γε­ται πάνω από τον ανι­σό­πε­δο κόμβο.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας στην οδό Χαμο­στέρ­νας, στο τμή­μα της από την οδό Ορέ­στου έως την οδό Αλκμή­νης, εναλ­λάξ στην αρι­στε­ρή και στη δεξιά λωρί­δα, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Πειραιώς.

Η τρο­χαία ζητεί από τους οδη­γούς να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί κατά τη διέ­λευ­σή τους από τα σημεία των εργα­σιών και να ακο­λου­θούν την υπάρ­χου­σα οδι­κή σήμανση.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων