- Διαφήμιση -

Κάηκε ολοσχερώς σκάφος στη μαρίνα Καλλιθέας ‑Δεν υπήρχε νερό στους κρουνούς [εικόνες]

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης σε σκάφος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη μαρίνα Καλλιθέας.

Σύμ­φω­να με το kallitheapress.gr , το σκά­φος κάη­κε ολο­σχε­ρώς, καθώς δεν λει­τούρ­γη­σαν τα μέτρα πυρό­σβε­σης στους πυρο­σβε­στι­κούς σταθμούς.

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε το μεση­μέ­ρι της Μεγά­λης Πέμ­πτης σε σκά­φος της Ελλη­νι­κής Ιστιο­πλοϊ­κής Ομο­σπον­δί­ας στη μαρί­να Καλλιθέας.

 

Συγκε­κρι­μέ­να, οι μάνι­κες πυρό­σβε­σης που υπήρ­χαν δίπλα στους κρου­νούς, δεν έφτα­ναν στο σκά­φος, ενώ δεν υπήρ­χε ούτε καν νερό.

Η κατά­σβε­ση έγι­νε από μέλη των ομί­λων με δικούς τους πυρο­σβε­στή­ρες, πριν φτά­σει η πυρο­σβε­στι­κή. Από την πυρ­κα­γιά δεν υπήρ­ξαν τραυματισμοί.

Σύμ­φω­να με το kallitheapress.gr , το σκά­φος κάη­κε ολο­σχε­ρώς, καθώς δεν λει­τούρ­γη­σαν τα μέτρα πυρό­σβε­σης στους πυρο­σβε­στι­κούς σταθμούς.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων