- Διαφήμιση -

Γλυφάδα: Μεγάλη φωτιά στην μαρίνα! Καίγονται σκάφη – video

Καπνοί σκεπάζουν την Γλυφάδα. Μεγάλη φωτιά σε θαλαμηγό στην μαρίνα. Δίνουν μάχη οι άνδρες την Πυροσβεστικής.

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει στην Γλυ­φά­δα, καθώς ξέσπα­σε φωτιά στην Μαρίνα.Σύμφωνα με πλη­ρο­φο­ρί­ες η φωτιά ξέσπα­σε αρχι­κά σε εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νη θαλα­μη­γό στην Γλυ­φά­δα, και στην συνέ­χεια επε­κτά­θη­κε και σε διπλα­νά σκάφη.

Πυκνός μαύ­ρος καπνός έχει σηκω­θεί και είναι ορα­τός όχι μόνο στην Γλυ­φά­δα αλλά και από άλλες περιο­χές. Στο σημείο έσπευ­σαν 8 οχή­μα­τα της Πυρο­σβε­στι­κής με 16 πυρο­σβέ­στες και ένα πυρο­σβε­στι­κό πλοιά­ριο, και έθε­σαν την πυρ­κα­γιά υπό έλεγχο.

Το πλοίο στο οποίο εκδη­λώ­θη­κε η φωτιά έχει κατα­στρα­φεί ολο­σχε­ρώς, ένα άλλο έχει υπο­στεί τερά­στιες ζημιές ενώ ένα τρί­το έχει καεί στο πλάι.

Δεί­τε εικό­νες που μετέ­δω­σαν ο ANT1 και η ΕΡΤ

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων