- Διαφήμιση -

Γλυφάδα: Κλειστό αύριο μεγάλο τμήμα της Λ. Ποσειδώνος — Εντοπίστηκε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Εντο­πί­στη­κε βόμ­βα του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου στη Γλυ­φά­δα, με απο­τέ­λε­σμα να είναι κλει­στό αύριο Πέμ­πτη (26/10) μεγά­λο τμή­μα της Λ. Ποσει­δώ­νος, για επι­χεί­ρη­ση εξου­δε­τέ­ρω­σής της…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων