- Διαφήμιση -

Γλυφάδα: Εντοπίσθηκε κλεμμένο φορτηγό με πάνω από 9.000 ζευγάρια γυαλιών ηλίου

Αστυ­νο­μι­κοί της Άμε­σης Δρά­σης κατά την διάρ­κεια περι­πο­λί­ας, εντό­πι­σαν την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα στην περιο­χή της Γλυ­φά­δας, εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο Ι.Χ. φορ­τη­γό, το οποίο είχε κλα­πεί σε προ­γε­νέ­στε­ρο χρόνο.

Κατά τον έλεγ­χο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, βρέ­θη­καν εντός του φορ­τη­γού, 18 μεγά­λες σακού­λες οι οποί­ες περιεί­χαν πλή­θος ζευ­γα­ριών γυα­λιών ηλίου.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων