- Διαφήμιση -

Αργυρούπολη: Εν ενεργεία συνταγματάρχης ο ληστής με τη χειροβομβίδα

Εν ενερ­γεία συνταγ­μα­τάρ­χης του Στρα­τού είναι ο ληστής που σήμε­ρα το πρωί μπή­κε σε τρά­πε­ζα στην Αργυ­ρού­πο­λη και με την απει­λή χει­ρο­βομ­βί­δας απέ­σπα­σε χρη­μα­τι­κό ποσό πριν τρα­πεί σε φυγή.
Ωστό­σο και χάρη στην κινη­το­ποί­η­ση της αστυ­νο­μί­ας, λίγη ώρα μετά τη ληστεία εντο­πί­στη­κε και συνε­λή­φθη από άνδρες του Τμή­μα­τος Δίω­ξης Εγκλη­μά­των κατά της Ιδιο­κτη­σί­ας της Ασφά­λειας Αττικής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων