- Διαφήμιση -

Διάσωση επιβατών καταμαράν που τσακίστηκε στα βράχια στον Άλιμο

Το καταμαράν χτυπήθηκε από κεραυνό, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Μπάλλος»

Το κατα­μα­ράν χτυ­πή­θη­κε από κεραυ­νό, εξαι­τί­ας της κακο­και­ρί­ας «Μπάλ­λος» που έπλη­ξε τη χώρα, έπα­θε μπλακ άουτ στα ηλε­κτρο­νι­κά συστή­μα­τα και έμει­νε ακυ­βέρ­νη­το. Τα κύμα­τα άρχι­σαν να σπρώ­χνουν το κατα­μα­ράν στα βρά­χια, προς τον κυμα­το­θραύ­στη της μαρί­νας Αλίμου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων