Μακάβριο εύρημα σε παραλία της Σαλαμίνας

Δύο οστά εντοπίσθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Ξένο

Την κινη­το­ποί­η­ση των αρχών προ­κά­λε­σε η εύρε­ση το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της στη θαλάσ­σια περιο­χή Ξένο Σαλα­μί­νας και σε βάθος περί­που 1 μέτρου, δύο οστών.

Τα οστά παρέ­λα­βαν στε­λέ­χη του Τμή­μα­τος Ασφάλειας/Γρ. Εγκλη­μα­το­λο­γι­κής Σήμαν­σης του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά, ενώ πρό­κει­ται να απο­στα­λούν στην Ιατρο­δι­κα­στι­κή Υπη­ρε­σία Πει­ραιά.

Προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί­ται από το Γρα­φείο Ασφά­λειας του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων