Βρέθηκε η 15χρονη που αναζητούνταν στον Βύρωνα

Μετά από ένα 24ωρο αναζητήσεων

Αίσιο τέλος είχε η περι­πέ­τεια της 15χρονης Ηλέ­κτρας-Μιχα­έ­λας Π., η οποία είχε εξα­φα­νι­σθεί χθες Δευ­τέ­ρα 4 Νοεμ­βρί­ου από την περιο­χή του Βύρω­να.

Το κορί­τσι βρέ­θη­κε και είναι καλά στην υγεία του, δίνο­ντας τέλος στην αγω­νία των δικών της ανθρώ­πων, που την ανα­ζη­τού­σαν.

Για τον εντο­πι­σμό της «To Χαμό­γε­λο του Παι­διού» είχε εκδό­σει Missing Alert, ενώ μετά την εύρε­σή της, θα συνε­χί­σει να βρί­σκε­ται κοντά στην ίδια και την οικο­γέ­νειά της για την παρο­χή ψυχο­λο­γι­κής υπο­στή­ρι­ξης και οτι­δή­πο­τε άλλο χρεια­στεί.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων