- Διαφήμιση -

Νέα περιστατικά ξυλοδαρμού και συλλήψεις 16χρονων

Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα περιστατικά βίας ανηλίκων

Νέα περι­στα­τι­κά που σχε­τί­ζο­νται με τη βία ανη­λί­κων έρχο­νται στην δημο­σιό­τη­τα. Οι αστυ­νο­μι­κοί της Άμε­σης Δρά­σης στα­μά­τη­σαν για να ελέγ­ξουν τους δύο ανή­λι­κους μέρα μεση­μέ­ρι στο θέα­τρο Βρά­χων στον Βύρω­να και δεν μπο­ρού­σαν να φαντα­στούν ότι θα έκρυ­βαν στις τσέ­πες τους δύο μαχαί­ρια αλλά και δύο κατσαβίδια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων