- Διαφήμιση -

Επίθεση στα εκλογικά κέντρα τεσσάρων υποψηφίων Δημάρχων του Δήμου Βύρωνα

Επίθεση στα εκλογικά κέντρα τριών υποψηφίων Δημάρχων του Βύρωνα – που βρίσκονται στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης - εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Απριλίου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Επί­θε­ση στα εκλο­γι­κά κέντρα τριών υπο­ψη­φί­ων Δημάρ­χων του Βύρω­να – που βρί­σκο­νται στην οδό Χρυ­σο­στό­μου Σμύρ­νης — εξα­πέ­λυ­σαν άγνω­στοι τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας 29 Απρι­λί­ου, προ­κα­λώ­ντας σοβα­ρές υλι­κές ζημιές.

Οι δρά­στες έσπα­σαν με βαριο­πού­λες τις τζα­μα­ρί­ες και έρι­ξαν μπο­γιά στα γρα­φεία των υπο­ψη­φί­ων Δημάρ­χων, Μίλ­του Μπα­ντή,  Γρη­γό­ρη Κατω­πό­δη – σημε­ρι­νός δήμαρ­χος — Αλέ­ξη Σωτη­ρό­που­λου, ενώ  έρι­ξαν μπο­γιά στα γρα­φεία του Γώγου Χρήστου.

Αστυ­νο­μι­κοί της Ασφά­λειας έφτα­σαν και περι­συ­νέ­λε­ξαν στοι­χεία, για την ανα­ζή­τη­ση των δραστών.

Να σημειω­θεί ότι το ίδιο είχε γίνει και στις προη­γού­με­νες δημο­τι­κές εκλο­γές  16 Απρι­λί­ου 2014, όταν άγνω­στοι είχαν σπά­σει τα γρα­φεία των υπο­ψή­φιων δημάρ­χων Μπα­ντή, Γώγου, Κόνσουλα.

 

Πηγή www.zougla.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων