- Διαφήμιση -

Το ιστορικό Club Decadence στα Εξάρχεια

Το θρυλικό κλαμπ της Αθήνας

Το πιο ιστο­ρι­κό κλαμπ της Αθή­νας για πολ­λούς σύμ­βο­λο και συνώ­νυ­μο ελευ­θε­ριά­ζου­σας ιδε­ο­λο­γί­ας και φυσι­κά της παρακ­μής, το πανέ­μορ­φο νεο­κλα­σι­κό στο Λόφο του Στρέφη.

Η ιστο­ρία ξεκι­νά στα τέλη του 70, που άνοι­ξε το μαγα­ζί ο Γιάν­νης Φιλίπ­που. Ο χώρος ήταν το παλιό σπί­τι του χου­ντι­κού αντι­βα­σι­λέα Ζωι­τά­κη, στην οδό Βουλ­γα­ρο­κτό­νου και Πουλ­χε­ρί­ας. Κατά­φε­ρε και έγι­νε στέ­κι της Αθη­ναϊ­κής κουλ­τού­ρας. Το πρώ­το Decadence ήταν μια φωλιά παρα­γω­γών ραδιο­φώ­νου, δια­νο­ού­με­νων και καλλιτεχνών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων