- Διαφήμιση -

Σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί στη Δάφνη που αγνόησαν καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Μετά από 19 μέρες μια 31χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από το χέρι του συζύγου της.

Σε δια­θε­σι­μό­τη­τα τέθη­καν οι δύο αστυ­νο­μι­κοί που στις 11 Ιου­λί­ου, μετά από καταγ­γε­λία γει­τό­νισ­σας κλή­θη­καν να ελέγ­ξουν περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας, ωστό­σο έφυ­γαν άπρα­γοι με απο­τέ­λε­σμα 19 μέρες μετά η άτυ­χη γυναί­κα να δολο­φο­νη­θεί από τον σύζυ­γό της.

To περι­στα­τι­κό, αλλά και τη στά­ση των αστυ­νο­μι­κών είχε καταγ­γεί­λει στο Facebο­οκ γει­τό­νισ­σα του θύμα­τος στις 11 Ιου­λί­ου. Στην ανάρ­τη­ση περι­γρά­φε­ται το τι (δεν) έκα­ναν οι αστυνομικοί.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων