- Διαφήμιση -

Μεταφέρθηκαν στη Θήβα οι πρόσφυγες της πλατείας Βικτωρίας

Αργά το βρά­δυ της Πέμ­πτης προς Παρα­σκευή, λίγο πριν τις 11, οι άστε­γοι πρό­σφυ­γες της πλα­τεί­ας Βικτω­ρί­ας μετα­φέρ­θη­καν με πούλ­μαν που διέ­θε­σε το υπουρ­γείο Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου στην προ­σφυ­γι­κή δομή της Θήβας, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αλλη­λέγ­γυους που βρέ­θη­καν από νωρίς χτες στην πλα­τεία για να συν­δρά­μουν τους αβο­ή­θη­τους πρόσφυγες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων