- Διαφήμιση -

Κορωνοϊός και σχολεία στην Αθήνα

Όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας στις μαθητικές αίθουσες

Μια σει­ρά από υγειο­νο­μι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας λαμ­βά­νει ο Δήμος στα σχο­λεία της Αθή­νας, ενό­ψει της έναρ­ξης της νέας σχο­λι­κής χρονιάς.

Τα μέτρα που λαμ­βά­νει ο Δήμος Αθη­νάιων  περι­λαμ­βά­νουν σαρω­τι­κή καθα­ριό­τη­τα και απο­λύ­μαν­ση στα Δημο­τι­κά, Γυμνά­σια και Λύκεια, που ανοί­γουν στις 13 Σεπτεμβρίου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων