- Διαφήμιση -

Καισαριανή: 15χρονος μαχαίρωσε 16χρονο έξω από σχολείο

«Σοκ» προ­κα­λεί η είδη­ση για νέο περι­στα­τι­κό δολο­φο­νι­κής βίας μετα­ξύ ανη­λί­κων, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τη σύλ­λη­ψη 15χρονου.

Όπως σημειώ­νε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της ΕΛΑΣ, συνε­λή­φθη στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας, μεσημ­βρι­νές ώρες της 27–9‑2022 στην Και­σα­ρια­νή από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Και­σα­ρια­νής, 15χρονος αλλο­δα­πός κατη­γο­ρού­με­νος για επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλάβη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων