- Διαφήμιση -

18χρονη κοπέλα καταγγέλλει ότι την εξέδιδε αστυνομικός

Ο αστυνομικός βρίσκεται ήδη σε διαθεσιμότητα (για άλλες πράξεις) και ανακρίνεται

Ο αστυ­νο­μι­κός βρί­σκε­ται ήδη σε δια­θε­σι­μό­τη­τα, (για άλλες πρά­ξεις) και ανα­κρί­νε­ται, μετά από καταγ­γε­λία 18χρονης κοπέ­λας , σύμ­φω­να με την οποία την κρα­τού­σε παρά­νο­μα και την εξέ­δι­δε στην Ηλιούπολη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων