- Διαφήμιση -

Εικόνα καταστροφής στην Πλατεία Κολωνακίου

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι

Η παρέμ­βα­ση της κατα­στρο­φής έγι­νε αφού ξεκί­νη­σαν οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή νέου σταθ­μού του μετρό που θα εξυ­πη­ρε­τεί τη Γραμ­μή 4.

Μόνο που οι κάτοι­κοι εμφα­νί­ζο­νται διχα­σμέ­νοι για την κατα­στρο­φή της πλα­τεί­ας παρό­λο που γίνε­ται για την επέ­κτα­ση του μετρό.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων