- Διαφήμιση -

Εγκαίνια στην αναβαθμισμένη λαχαναγορά της Βαρβακείου

Το παρών έδωσε ο Κώστας Μπακογιάννης

Την ανα­βαθ­μι­σμέ­νη λαχα­να­γο­ρά της Βαρ­βα­κεί­ου εγκαι­νί­α­σε σήμε­ρα ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπακογιάννης.

Ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης έκο­ψε την κόκ­κι­νη κορ­δέ­λα που είχε τοπο­θε­τη­θεί μπρο­στά από την ανα­νε­ω­μέ­νη λαχα­να­γο­ρά της Βαρ­βα­κεί­ου και συνο­μί­λη­σε με τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες που δια­τη­ρούν εκεί καταστήματα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων