- Διαφήμιση -

Δάφνη: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η φωτιά εκδη­λώ­θη­κε σε υπο­σταθ­μό της ΔΕΗ που βρί­σκε­ται επί της οδού Γυμναστηρίου.

Η πυρ­κα­γιά τέθη­κε υπό μερι­κό έλεγ­χο λίγη ώρα μετά την εκδή­λω­σή της, χάρη στην έγκαι­ρη επέμ­βα­ση της πυροσβεστικής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων