- Διαφήμιση -

Δάφνη : Επίθεση αγνώστων σε τράπεζα τα ξημερώματα

Επίθεση αγνώστων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε τράπεζα στην περιοχή της Δάφνης.

Άγνω­στοι πραγ­μα­το­ποί­η­σαν κατα­δρο­μι­κή επί­θε­ση τα ξημε­ρώ­μα­τα σε τρά­πε­ζα που βρί­σκε­ται στη λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης, στη Δάφνη.

Συγκε­κρι­μέ­να, στις 2:30, οι δρά­στες, οι οποί­οι, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αστυ­νο­μι­κές πηγές, έχουν κατα­γρα­φεί από κάμε­ρες ασφα­λεί­ας, προ­κά­λε­σαν ζημιές με βαριο­πού­λες στην πρό­σο­ψη του υπο­κα­τα­στή­μα­τος, καθώς και σε μηχά­νη­μα ΑΤΜ, ενώ αμέ­σως μετά τρά­πη­καν σε φυγή, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ.

Διε­ξά­γο­νται αστυ­νο­μι­κές έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψή τους.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων