- Διαφήμιση -

Βόμβες μολότοφ στο Πολυτεχνείο – Κάηκε αυτοκίνητο

Επιδρομές κουκουλοφόρων με βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν τη νύχτα έξω από το Πολυτεχνείο, ενώ κάηκε όχημα στην οδό Μπουμπουλίνας.

Οι επι­θέ­σεις των κου­κου­λο­φό­ρων με βόμ­βες μολό­τοφ ξεκί­νη­σαν λίγο μετά τη 01.30 σήμε­ρα και κρά­τη­σαν περί­που δεκα­πέ­ντε λεπτά.

Στόχος οι αστυνομικές δυνάμεις

Στό­χος ήταν για μια ακό­μη φορά οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που σταθ­μεύ­ουν στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Πατη­σί­ων και Τοσίτσα.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, δεν υπήρ­ξαν τραυ­μα­τι­σμοί και δεν έγι­ναν προσαγωγές.

Πυρκαγιά σε όχημα

Κάη­κε, ωστό­σο, αυτο­κί­νη­το στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Τοσί­τσα και Μπουμπουλίνας.

Οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, μάλι­στα, που απο­τε­λού­νταν από έξι πυρο­σβέ­στες και δύο οχή­μα­τα, χρειά­στη­καν τη συν­δρο­μή της αστυ­νο­μί­ας για να προ­σεγ­γί­σουν το σημείο και να σβή­σουν τη φωτιά.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων