- Διαφήμιση -

Σύνταγμα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη

Σήμε­ρα 13/6, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Σύνταγ­μα,  από άτο­μα του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, όπου υπο­στη­ρί­ζουν το αίτη­μα του κρα­τού­με­νου Γιάν­νη Μιχαη­λί­δη, ώστε να του χορη­γη­θεί εκπαι­δευ­τι­κή άδεια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων