- Διαφήμιση -

Σύνταγμα: Κατάληψη στο κτίριο του ΣΕΒ από λιμενεργάτες

Συμ­βο­λι­κή κατά­λη­ψη στο κτί­ριο του ΣΕΒ  πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα λιμε­νερ­γά­τες του Πει­ραιά, με βασι­κό αίτη­μα την εφαρ­μο­γή των Βαρέ­ων και Ανθυ­γιει­νών ενσή­μων, για όλους τους λιμε­νερ­γά­τες, όπως ορί­ζει η νομοθεσία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων