- Διαφήμιση -

Συνέλαβαν παλιό συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στο κέντρο της Αθήνας

Ο 59χρονος συνελήφθη έπειτα από μπαράζ ληστειών σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ

Eναν παλιό γνώ­ρι­μο της Αστυ­νο­μί­ας συνέ­λα­βαν τα στε­λέ­χη της Ασφά­λειας τα ξημε­ρώ­μα­τα της Πέμ­πτης. Σύμ­φω­να με τον ΑΝΤ1, πρό­κει­ται για έναν 59χρονο, ο οποί­ος στο παρελ­θόν ήταν συνερ­γός του Βασί­λη Παλαιο­κώ­στα, του Νο1 Έλλη­να κατα­ζη­τού­με­νου. Ο 59χρονος έχει περά­σει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ζωή του στη φυλα­κή, ενώ την περα­σμέ­νη δεκα­ε­τία ήταν μέλος συμ­μο­ρί­ας ληστών με καλάσνικοφ.

Ο 59χρονος συνε­λή­φθη έπει­τα από μπα­ράζ ληστειών σε πρα­κτο­ρεία του ΟΠΑΠ. Συγκε­κρι­μέ­να, τα ξημε­ρώ­μα­τα της Πέμ­πτης λήστε­ψε ένα κατά­στη­μα στη Νέα Σμύρ­νη μαζί με έναν 40χρονο συνερ­γό του. Ακο­λού­θη­σε κατα­δί­ω­ξη από τους αστυ­νο­μι­κούς που κατά­φε­ραν να τους συλ­λά­βουν στα Πετράλωνα.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες ερευ­νώ­νται για συμ­με­το­χή σε περισ­σό­τε­ρες από εννέα ληστεί­ες στην Αθήνα.

 

Πηγή newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων