Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.: «Δίχτυ ασφαλείας» πάνω από την Αθήνα ενόψει Χριστουγέννων

Σε ποιους χώρους θα υπάρχουν ενισχυμένες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

«Δίχτυ ασφα­λεί­ας» πάνω από το κέντρο της Αθή­νας αλλά και μέσα στα εμπο­ρι­κά κέντρα απλώ­νει την περί­ο­δο των Χρι­στου­γέν­νων η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία.

Τα ενι­σχυ­μέ­να μέτρα ασφα­λεί­ας έρχο­νται σε μια περί­ο­δο που η ΕΛ.ΑΣ. αυξά­νει το αστυ­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό σε υπη­ρε­σί­ες πρώ­της αντα­πό­κρι­σης.

Έτσι, ήδη η επο­χού­με­νη ομά­δα «Δρά­ση» θα δει σε λίγες ημέ­ρες το προ­σω­πι­κό της να αυξά­νε­ται από τα 51 άτο­μα στα 150 ενώ η ομά­δα «ΔΙΑΣ» ενι­σχύ­ε­ται με άτο­μα από τους 1.500 ειδι­κούς φρου­ρούς που αυτή την περί­ο­δο περ­νούν τη βασι­κή τους εκπαί­δευ­ση.

254582.jpg
Σε ποιους χώρους θα υπάρ­χουν ενι­σχυ­μέ­νες δυνά­μεις της ΕΛΑΣ Intimenews.gr

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων