- Διαφήμιση -

Ποινική δίωξη στον 36χρονο για τις μπογιές και τα καπνογόνα στη Βουλή

Σε βάρος του 36χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φθορά ιστορικού μνημείου και η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή.

Στον εισαγ­γε­λέα οδη­γή­θη­κε ο 36χρονος συλ­λη­φθείς για την κατα­δρο­μι­κή επί­θε­ση με μπο­γιές και καπνο­γό­να στο περι­στύ­λιο της Βουλής.

Σε βάρος του 36χρονου, ασκή­θη­κε ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για φθο­ρά ιστο­ρι­κού μνη­μεί­ου και η υπό­θε­ση ανα­τέ­θη­κε σε ανακριτή.

Στο μετα­ξύ, νέο περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της έξω από τη Βου­λή, μία ημέ­ρα μετά την επί­θε­ση μελών του «Ρου­βί­κω­να» με μπο­γιές και καπνογόνα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ηλι­κιω­μέ­νος άνδρας, περί­που 70 ετών, άρχι­σε να ανε­βαί­νει τα σκα­λο­πά­τια κοντά στο μνη­μείο του Αγνώ­στου Στρα­τιώ­τη ώστε να φτά­σει στο περι­στύ­λιο, όμως τον στα­μά­τη­σαν άμε­σα άνδρες της Αστυνομίας.

Ο άνδρας οδη­γή­θη­κε στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα και μετά από λίγο αφέ­θη­κε ελεύθερος.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων