- Διαφήμιση -

Παύθηκε η διοίκηση του νοσοκομείου Αγία Όλγα — Τι συνέβη

Με εντο­λή του Υπουρ­γού Υγεί­ας Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, παύ­ε­ται από τα καθή­κο­ντά της, η διοί­κη­ση του νοσο­κο­μεί­ου «Αγία Όλγα», ενώ ξεκί­νη­σαν ήδη εργα­σί­ες προ­σω­ρι­νής απο­κα­τά­στα­σης, ώστε η πτέ­ρυ­γα της Ψυχια­τρι­κής Κλι­νι­κής, να είναι λει­τουρ­γι­κή και οι συν­θή­κες ανθρώ­πι­νες για νοση­λευό­με­νους και εργαζόμενους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων