- Διαφήμιση -

Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Απομάκρυναν πολίτη που είχε την ελληνική σημαία!

Ένα μίνι επεισόδιο λίγο πριν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στο Σύνταγμα.

Όπως θα δεί­τε στις φωτο­γρα­φί­ες που ακο­λου­θούν ένας άνδρας με μια σημαία στα χέρια απο­μα­κρύ­νε­ται από αστυ­νο­μι­κούς με πολι­τι­κά από τον χώρο. Είναι το πρώ­το περι­στα­τι­κό που κατα­γρά­φε­ται σήμε­ρα στην Αθή­να λίγο πριν την έναρ­ξη της μεγά­λης στρα­τιω­τι­κής παρέ­λα­σης για την 25η Μαρτίου.

Ο άνδρας κρα­τά­ει την σημαία στα χέρια του και οι αστυ­νο­μι­κοί με τρό­πο τον απο­μα­κρύ­νουν από το σημείο ενώ εκεί­νος φαί­νε­ται να λέει κάτι διαμαρτυρόμενος.

 

Πηγή newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων