- Διαφήμιση -

Ομόνοια: Αστυνομικοί καταδίωξαν διαρρήκτη από στέγη σε στέγη

Ο Υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με τέσ­σε­ρα μέλη της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ και τον επι­κε­φα­λής τους. Οι τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κοί, τρεις άνδρες και μία γυναί­κα, συμ­με­τεί­χαν την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα σε επι­χεί­ρη­ση σύλ­λη­ψης επι­κίν­δυ­νου διαρ­ρή­κτη στην περιο­χή της Ομονοίας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων