- Διαφήμιση -

Οι εύζωνες φόρεσαν τις κάπες τους

Το κρύο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό στο κέντρο της Αθήνας

Η κακο­και­ρία «Διο­μή­δης» που χτύ­πη­σε τη χώρα έκα­νε τους Εύζω­νες στο Μνη­μείο του Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη να φορέ­σουν τις κάπες τους ενώ παρα­μέ­νουν μέσα στα ειδι­κά φυλάκια.

Το κρύο είναι τσου­χτε­ρό και πρέ­πει να προ­στα­τευ­θούν από τις χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, καθώς οφεί­λουν να στέ­κο­νται ακίνητοι.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων