- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνα δρόμου

Σε ισχύ βρί­σκο­νται κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στο κέντρο της Αθή­νας σήμε­ρα Κυρια­κή 11/6, λόγω της διε­ξα­γω­γής της αθλη­τι­κής εκδή­λω­σης “Run – Bike – Care”.

Συγκε­κρι­μέ­να, από τις 07:30 έως τις 10: 30 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή και στα­δια­κή δια­κο­πή κυκλοφορίας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων