- Διαφήμιση -

Κίνηση τώρα: Κόλαση στον Κηφισό – Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο

Με πολύ μεγά­λη υπο­μο­νή πρέ­πει να «οπλι­στούν» οι οδη­γοί, καθώς λόγω τρο­χαί­ου που σημειώ­θη­κε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης (13/7) παρα­τη­ρεί­ται αυξη­μέ­νη κίνη­ση στον Κηφισό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων