- Διαφήμιση -

Κινηματoγραφική ληστεία στo κέντρo της Αθήνας

Του άρπαξαν το αυτοκίνητο – Κρεμάστηκε στο καπό ο ιδιοκτήτης

Από το καπό του αυτο­κι­νή­του του, που μόλις το είχαν κλέ­ψει άγνω­στοι, κρε­μά­στη­κε ένας άνδρας, προ­σπα­θώ­ντας να στα­μα­τή­σει τους δρά­στες. Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη, όπως απο­κα­λύ­πτει ρεπορ­τάζ του Alpha, στο κέντρο της Αθή­νας και ο ιδιο­κτή­της του αυτο­κι­νή­του κατέ­λη­ξε πεσμέ­νος στη μέση του δρόμου.

«Είχε στα­μα­τή­σει ο άνθρω­πος να βγά­λει κάποια λεφτά από το ΑΤΜ, μπή­κε κάποιος μέσα στο αυτο­κί­νη­το και το πήρε. Έτρε­ξε μήπως κατα­φέ­ρει να απο­τρέ­ψει την κλο­πή, πήγαν και κάποιοι άλλοι να βοη­θή­σουν αλλά δεν τα κατά­φε­ραν» περι­γρά­φει αυτό­πτης μάρτυρας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων