- Διαφήμιση -

Φοιτητής καταγγέλλει ότι του επιτέθηκαν άγνωστοι στην ΑΣΟΕΕ

Δέχτηκε χτυπήματα από τρία άτομα

Ο φοι­τη­τής δέχτη­κε χτυ­πή­μα­τα από τρία άτο­μα, τα οποία άρχι­σαν να τον χαστου­κί­ζουν και να τον κλω­τσούν σε διά­φο­ρα σημεία του σώματος.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων