- Διαφήμιση -

Επίθεση με καπνογόνα και μπογιές στην κατοικία του αμερικανού πρέσβη

Σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα 10 ατόμων πλησίασε στην πρεσβευτική κατοικία και εκτόξευσε μπογιές και ένα καπνογόνο. Οι αρχές κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές

Επί­θε­ση με μπο­γιές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν άγνω­στοι πριν από λίγο στο σπί­τι του αμε­ρι­κα­νού πρέ­σβη στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ομά­δα 10 ατό­μων πλη­σί­α­σε στην πρε­σβευ­τι­κή κατοι­κία και εκτό­ξευ­σε μπο­γιές και ένα καπνο­γό­νο. Οι αρχές κινή­θη­καν άμε­σα και προ­χώ­ρη­σαν σε οκτώ προσαγωγές.

Στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία, ένα από τα πλέ­ον φυλασ­σό­με­να μέρη της Αθή­νας, άγνω­στοι είχαν ρίξει καπνο­γό­νο στην είσο­δο του γκα­ράζ πριν από τρεις μήνες. Παράλ­λη­λα, είναι η τρί­τη φορά που το σπί­τι του πρέ­σβη γίνε­ται στό­χος επίθεσης.

Η επί­θε­ση έρχε­ται μετά από μια άγρια νύχτα, κατά την οποία σημειώ­θη­καν επι­θέ­σεις με μολό­τοφ τόσο στη Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη όσο και κατά της διμοι­ρί­ας των ΜΑΤ πίσω από το Πολυτεχνείο.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων