- Διαφήμιση -

Εκκενώθηκε ξενοδοχείο λόγω πυρκαγιάς στο κέντρο της Αθήνας

Αναστάτωση προκλήθηκε στους ενοίκους ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ένα από τα δωμάτιά του.

Ανα­στά­τω­ση προ­κλή­θη­κε στους ενοί­κους ξενο­δο­χεί­ου στο κέντρο της Αθή­νας εξαι­τί­ας πυρ­κα­γιάς που ξέσπα­σε σε ένα από τα δωμά­τιά του.

Στην Πλατεία Βάθης

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η υπη­ρε­σία ειδο­ποι­ή­θη­κε την 01.50 για πυρ­κα­γιά σε ξενο­δο­χείο στην Πλα­τεία Βάθης, επί της οδού Μαι­ζώ­νος 3.

Ισχυ­ρές δυνά­μεις με 18 πυρο­σβέ­στες και 7 οχή­μα­τα έσπευ­σαν στο σημείο και ρίχτη­καν στη μάχη της κατάσβεσης.

Οπως δια­πί­στω­σαν οι πυρο­σβέ­στες, περί­που είκο­σι από τους δια­μέ­νο­ντες στο ξενο­δο­χείο είχαν ήδη βγει στον δρό­μο για προ­λη­πτι­κούς λόγους.

Πυκνός καπνός

Ευτυ­χώς, η φωτιά δεν πήρε δια­στά­σεις και περιο­ρί­στη­κε σε δωμά­τιο του πρώ­του ορό­φου, από το οποίο κυρί­ως έβγαι­νε πυκνός καπνός.

Τα αίτια της πυρ­κα­γιάς ερευνώνται.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων