- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Tέλος στην αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων

Tέλος στην αυθαί­ρε­τη μετα­κί­νη­ση των κάδων απορ­ριμ­μά­των που βρί­σκο­νται στους δρό­μους της Αθή­νας αλλά και στις επι­πτώ­σεις της στη λει­τουρ­γία της πόλης, απο­φά­σι­σε να βάλει ο δήμος Αθη­ναί­ων μέσα από τη δια­δι­κα­σία οριο­θέ­τη­σής τους. Τα ειδι­κά στοπ με την κίτρι­νη σημα­το­δό­τη­ση έχουν ήδη κάνει την εμφά­νι­σή στους πολ­λούς δρό­μους της πόλης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων