- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Σε ισχύ το πρόγραμμα αποκατάστασης υπαίθριων γλυπτών

Οι ανα­πό­φευ­κτες φθο­ρές που παρα­τη­ρού­νται με το πέρα­σμα του χρό­νου, καθώς και οι κατα­στρο­φι­κοί βαν­δα­λι­σμοί που σημειώ­νο­νται κατά δια­στή­μα­τα σε σημα­ντι­κά έργα τα οποία κοσμούν την πόλη, οδή­γη­σαν τη δημο­τι­κή αρχή στη λήψη μέτρων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων