- Διαφήμιση -

Αυτοί είναι οι δύο δραπέτες της Διεύθυνσης Μεταγωγών

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα στοιχεία τους

Η αστυ­νο­μία έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα τις φωτο­γρα­φί­ες και τα στοι­χεία των δύο εκ των τεσ­σά­ρων δρα­πε­τών από τη Διεύ­θυν­ση Μετα­γω­γών.

Οι κρα­τού­με­νοι είχαν απο­δρά­σει από εκεί στις 3 Ιουνίου.

Ειδι­κό­τε­ρα δίνο­νται στη δημο­σιό­τη­τα, κατό­πιν σχε­τι­κής Διά­τα­ξης της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας και οι φωτο­γρα­φί­ες δυο αλλο­δα­πών, οι οποί­οι πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της 3–6‑2019 απέ­δρα­σαν από τη Διεύ­θυν­ση Μετα­γω­γών Δικα­στη­ρί­ων Αττικής.

Συγκε­κρι­μέ­να πρό­κει­ται για τον αναζητούμενο:

ASANI ή HASANI ή HASAN ή ASHANI ή ASTRI ή XHELO ον. ASTRIT ή TITI ή GIORGO του HATJI ή HAXHI ή HADJI ή HATSI ή AGI ή ANGI ή HAGI και της LILIANA ή LILIANE , γεν­νη­θέ­ντα 1–5‑1984 ή 1983 ή 1985 ή 1986, στην Αλβανία

 

 

Και για τον συλ­λη­φθέ­ντα χθες (6–6‑2019) :

GOBO ή COBO ον. ADRIAN ή RONALD του BILBIL και της MILIKA , γεν­νη­θέ­ντα στις 26-11-1984 στην Αλβανία

 

Πηγή protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων